Saldētu ogu attīrīšana un optiskā šķirošana

Saldētas ogas attīram uz jaunas attīrīšanas līnijas, kas sastāv no pieņemšanas bunkura, nopūtēja, atkātotāja (pulētāja), kalibratora, optiskā šķirotāja TOMRA BLIZZARD 640, fiziskās inspekcijas konveijera, svariem un pakošanas iekārtas. Visas iekārtas ir savienotas vienotā ražošanas līnijā, kas spēj nodrošināt:

  • Ogu attīrīšanu no kātiņiem un ziedu atlikumiem
  • Ogu attīrīšanu no lapām, sūnām, zariņiem, gliemežiem un citiem svešķermeņiem
  • Negatavo un bojāto ogu atdalīšanu no kvalitatīvajām ogām ar optiskā šķirotāja palīdzību
  • Ogu kalibrēšanu - lielāku ogu atdalīšanu no mazākām, tādējādi iegūstot visaugstākās klases produkciju
  • Pakošana speciālos, saldētām ogām paredzētos papīra maisos vai oktabīnēs.